Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Sách tự học tiếng Nhật


Từ vựng số đếm


Từ điển văn phạm tiếng Nhật của tác giả Seiichi Makino & Michio Tsutsui 1986 là tài liệu hữu ích cho giáo viên và các bạn sinh viên học tập nghiên cứu tiếng Nhật.


Kanji. 漢字。Hán tự


Văn phạm Bài 1  文法(ぶんぽう) (だい)一課(いちか)
V-てくださいCâu mệnh lệnh, đề nghị, sai khiến, yêu cầu, chỉ thị. (Động từ + Tekudasai)


弟一課。Bài 1. Những câu nói cần thiết thường dùng.


Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016


Đang xem trực tuyến

Tổng số lượt xem trang

Trang

日本語初級文型

日本語中級文型

日本語上級文型

Bài đăng phổ biến

Bài phổ biến