1. Vて、〜

2. (い形容詞)くて、〜 / (な形容詞)で、〜

3. (名詞)で、〜

4. 〜ので、〜

BÀI 400 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đang xem trực tuyến

Tổng số lượt xem trang

Trang

日本語初級文型

日本語中級文型

日本語上級文型

Bài đăng phổ biến

Bài phổ biến