1. Vば、〜

2. (い形容詞)ければ / (な形容詞 / N)なら

3. 疑問詞〜ばいいですか

4. Nなら、〜

BÀI 360 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đang xem trực tuyến

Tổng số lượt xem trang

Trang

日本語初級文型

日本語中級文型

日本語上級文型

Bài đăng phổ biến

Bài phổ biến