• Puhe Red Diamond vs Xinxie Swan _C8Ic0N4z

  • Ngày 2022-11-22 09:02     HITS: 199

    Puhe Red Diamond vs Xinxie Swan _C8Ic0N4z

    Puhe Red Diamond vs Xinxie Swan _C8Ic0N4z

    Puhe Red Diamond vs Xinxie Swan vs Xinxie Swan [SEP] Puhe Red Diamond vs Xinxie Swan, Quận Derby vs Nieders, trong vòng đầu tiên của hai đội, Xinxie Swan, cấ? Chính xác thì Puhe đã khiến đội thực sự không hài lòng khi nhớ mùa giải 2018, Puhe Home có vụ nổ lớn 2: 0 Licker Xinxie Swan, và đội ít hơn đội Shenhua Dragon.

    Khả năng cạnh tranh và tinh thần