• Kích thước tiêu chuẩn của 8 người bóng đá _68R94o3W

 • Ngày 2022-11-10 07:35     HITS: 176

  Kích thước tiêu chuẩn của 8 người bóng đá _68R94o3W

  Kích thước tiêu chuẩn của 8 người bóng đá (8 -Person hoặc 8 -Person Football Sân đá kích thước tiêu chuẩn), Phóng viên tin tức tăng giá trị sân bóng đá 8 -Member! m Đây là mua cỏ.

  Nói chung, chiều cao nên khoảng 8 mét.

  Nếu nó chỉ ngắn hơn, cỏ sẽ dài hơn, miễn là nó có màu xanh lá cây.

  Sân bóng đá 11 người không nên quá cao để an toàn.

  2.

  Mụ