Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Đánh máy tiếng Nhật rất cần thiết cho những người học tiếng Nhật. Bài viết này hướng dẫn các bạn mới học tiếng Nhật muốn đánh máy chữ Nhật trên máy vi tính.


Mời các bạn mở máy tính và khởi động, sau đó:


Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016


Nghi vấn từ trong câu hỏi tiếng Nhật


Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016Từ vựng về thời gianTừ vựng trong gia đình.Đang xem trực tuyến

Tổng số lượt xem trang

Trang

日本語初級文型

日本語中級文型

日本語上級文型

Bài đăng phổ biến

Bài phổ biến