Liên hệ

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
  • 123 Tiếng Nhật

    www.123tiengnhat.com

  • 123 Tiếng Nhật

    www.123tiengnhat.com

  • 123 Tiếng Nhật

    www.123tiengnhat.com

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Sách tự học tiếng Nhật

Sách tự học tiếng Nhật

Từ vựng số đếm

Từ vựng số đếm

Giáo trình luyện nghe N2

Từ điển tiếng Nhật

Từ điển văn phạm tiếng Nhật của tác giả Seiichi Makino & Michio Tsutsui 1986 là tài liệu hữu ích cho giáo viên và các bạn sinh viên học tập nghiên cứu tiếng Nhật.

Kanji 1

Kanji. 漢字。Hán tự

Văn phạm cho bài 1

Văn phạm Bài 1  文法(ぶんぽう) (だい)一課(いちか)
V-てくださいCâu mệnh lệnh, đề nghị, sai khiến, yêu cầu, chỉ thị. (Động từ + Tekudasai)

Bài 1. Những câu nói cần thiết thường dùng.

弟一課。Bài 1. Những câu nói cần thiết thường dùng.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Bảng chữ KATAKANA
Chữ HIRAGANA